Skip to content
Home » การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิด ระบบอักขราวิสุทธิ์ ให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้โดเมน @tni.ac.th พื่อการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th/ (โปรดศึกษาการใช้งานจาก คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์)

หมายเหตุ   การใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ ต้องใช้อีเมล์ของท่านที่เป็น @tni.ac.th เท่านั้น
 
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบอักขราวิสุทธิ์ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ *