Skip to content
Home » ข่าว » Highlight

Highlight

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 ปริญญาโท– สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม MET– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIT– สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ– สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม MBI* กลุ่มวิชา การวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME)* กลุ่มวิชา การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (LMS)________________________________ รับสมัคร วันนี้ – 19 มิ.ย.65 ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยสอบสัมภาษณ์ อย่างเดียว !… Read More »เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565