เปิดโอกาส….การเป็นผู้นำแห่งการประยุกต์โปรแกรมทางวิศวกรรม

เรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 


IE ตอบโจทย์การประยุกต์ทางวิศวกรรมอย่างไร ?

  • เชี่ยวชาญการผลิตแบบญี่ปุ่นทางวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
  • ตอบโจทย์องค์กรตั้งแต่การผลิตถึงโลจิสติกส์
  • เป็นผู้นำในการยุกต์ใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม


อาชีพในอนาคต

  • วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิต
  • วิศวกรในกลุ่มธุรกิจบริการ
  • Data Analyst / Process Analyst

SHARE :