บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Chiba Institute of Technology 

ระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 5 มิถุนายน 2562


1. นายพชร พันธ์สอาด สาขา AE จบการศึกษาปี 2562

SHARE :