บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ National Institute of Technology, Miyakonojo College

ระยะเวลา 53 วัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 25621. นายพีรธัช เตชะชุณหกิจ  สาขา MET ชั้นปีที่ 2 

2. นายณัฐวัฒน์ ท่าพยาพัฒนกุล  สาขา MET ชั้นปีที่ 1 

3. นายกษิดิศ ดิษโสภา  สาขา PE ชั้นปีที่ 4SHARE :