อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2565

รายงานการเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 4-10 กันยายน 2565
SHARE :