สรุปผลการปฏิบัติงาน “International Science Camp in Okayama 2017” ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดโอกายามา ประเทศญี่ปุ่น


Mr.Koichi Mizutani และ น.ส.สมหญิง สร้อยกระโทกSHARE :