โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Aso Juku  
วันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2024 (29 วัน)

หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 16.00 น

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง
Application_Form_TNI

หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 10 คน

นักศึกษาผู้ที่สนใจและต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Aso Juku ได้ที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และสามารถอ่านบันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาได้ที่International Relations and Scholarship Affairs
Tel: 02-763-2780-1 
Email: irs@tni.ac.th
Facebook : TNI Study&Exchange ProgramSHARE :