สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยให้ความร่วมมือกับ สำนักงานประกันสังคม พื้นที่ 12 และบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 7 -26 มิถุนายน 2564 โดยให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service กับสำนักงานประกันสังคม

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

SHARE :