ความสำเร็จในชีวิตไม่มีสูตรตายตัว การเรียนรู้ก็เช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องเข้าใจตัวเองว่าชอบการเรียนรู้ในรูปแบบไหน แล้วใช้เวลาทำความเข้าใจในแบบฉบับของเรา ปวเรศ  เจียเจริญ นักศึกษาเหรียญทองเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2564 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท ไบร์ท แอนด์ เบทเทอร์ จำกัด 


▶ เคล็ดลับความสำเร็จในการเรียน

   ความสำเร็จในชีวิตไม่มีสูตรตายตัว ในการเรียนก็เช่นกัน บางคนถนัดที่จะตั้งใจเรียนตลอดทั้งคาบ บางคนเก่งฟังแล้วมาทำสรุป บางคนเก่งประยุกต์ตอนสอบ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องเข้าใจตัวเองว่าชอบการเรียนรู้ในรูปแบบไหน โดยส่วนตัวเป็นคนที่เข้าใจในบทเรียนยาก จึงใช้เวลาทำความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วเขียนสรุปขึ้นมา และทบทวนเนื้อหากับเพื่อนที่จะช่วยให้เราตั้งคำถามในบทเรียน จะทำให้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้น


▶ ชีวิตในวัยเรียนเป็นอย่างไร / ทำไมถึงเลือกเรียนที่ TNI

   เหตุผลที่เลือกเรียน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (IB) ที่ TNI เพราะสาขานี้สอนทั้งวิชาที่ทำให้เราเข้าใจทั้งหลักการธุรกิจและการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองกระบวนการธุรกิจ รวมทั้งยังมีสอนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เมื่อเรียนจบไปแล้ว ไปทำงานบริษัทญี่ปุ่น ก็สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เพราะรูปแบบการเรียนการสอนจะฝึกให้เราเรียนรู้ผ่านงานที่ทำหลังบทเรียน


▶ ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

   ประทับใจบรรยากาศของเพื่อนร่วมรั้ว TNI มีความเป็นกันเอง ส่วนหนึ่งมาจากงานกลุ่มที่จะต้องมีการสื่อสารกันเพื่อให้งานสำเร็จได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ในสาขาถ้าสงสัยในบทเรียน สามารถถามได้ตลอด และหากต้องการหาประสบการณ์เพิ่มเติมนอกบทเรียน ก็มีงานแข่งขันทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกเข้ามาให้ได้ทดสอบความสามารถตัวเองอยู่เสมอ

▶ ประสบการณ์ในการทำงาน
   ตอนนี้ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น มีรุ่นพี่ที่มาจาก TNI มากกว่าครึ่ง ทำให้เกิดบรรยากาศที่คุ้นเคย  เป็นงานออกแบบระบบที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะลงมือทำ ซึ่งลูกค้าส่วนมากก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นเช่นกัน ทำให้ตอนทำงาน ได้ใช้ภาษาที่เรียนมาอย่างเต็มที่ หลังเรียนจบมา สิ่งที่ต้องปรับตัวมีมาก ซึ่งจะแตกต่างจากตอนเรียนหรือฝึกสหกิจศึกษาอย่างสิ้นเชิง คือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ตามสถานะที่เปลี่ยนไป 


▶ ความสำเร็จในการทำงาน/ผลงานที่โดดเด่น
   งานแรกที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท คือ การสอนงานระบบให้ลูกค้า ซึ่งจะเป็นการสอนงานให้คนหลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงคนทำงานในหลากหลายแผนกให้เข้าใจ
จึงเป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากจะต้องสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจระบบได้ และใช้งานได้จริง หลังจากผ่านงานนั้นมาได้ ก็เข้าใจเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ การเข้าใจในงานที่เราทำอยู่ให้ดี และสื่อสารออกไปได้อย่างมั่นใจ เมื่อเกิดความมั่นใจแล้ว ก็จะสื่อสารได้ดีขึ้นเอง

▶ แนวคิดในการทำงาน / คติประจำใจ
   แนวคิดในการเรียนและการทำงานคือ “ขยันเพื่อขี้เกียจ”  อาจจะดูย้อนแย้ง ขอขยายความว่า ถ้าเราทำงานไปตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ได้รับงานมา ช่วงเวลาก่อนที่จะถึงกำหนดวันส่งเราก็สามารถพักผ่อนได้ตามความต้องการ ซึ่งในระหว่างนั้น ก็มีเวลาแก้ไขงานให้สมบูรณ์มาก ไม่ต้องเร่งทำงานใกล้วันที่ส่ง เพราะจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย และทำให้ไม่มีเวลาตรวจสอบอีกด้วย


▶ อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่
   พี่จะไม่บอกว่าให้ตั้งใจเรียน เกรดเป็นตัวชี้วัดว่าเราเรียนเข้าใจเนื้อหาและนำมาประยุกต์ได้มากแค่ไหน สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือประสบการณ์  ประสบการณ์ที่หาได้ ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล คือ การทำแบบฝึกหัดหลังบทเรียน ซึ่งจะทำให้เราได้ลองแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การหาประสบการณ์เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เช่น การเข้าร่วมงานประกวด แข่งขัน หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน  จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่น ในต้นทุนเวลาที่เท่ากันตลอด 4 ปีการศึกษา และส่งผลให้คะแนนของเราดีขึ้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 
    ห้องเรียนเปรียบเสมือนสนามทดลอง ที่เมื่อเราทำผิดแล้ว ก็สามารถปรับปรุงตัวได้ในครั้งต่อไป แต่ในชีวิตจริงที่ทำงาน เมื่อทำผิดพลาด เป็นการเรียนรู้ที่ขมขื่นกว่า เนื่องจากเกิดความเสียหายจริงSHARE :