ขอแสดงความยินดีกับ นายธนายุทธ ราชมณี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนางสาววรมน ตันแสนทอง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 ในการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 49 ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมจากอาจารย์ Yuko Imamura สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2566

SHARE :