เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย รวมไปถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต 
SHARE :