ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) และคณะบริหารธุรกิจ ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 


รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
SHARE :