แจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้ที่ https://shorturl.asia/w7OuB

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/TNI.ROTCSSHARE :