ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 053 / 2566

            เรื่อง กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Clickแผนที่ สวนหลวง ร.9
หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าร่วมงาน สามารถจอดรถได้ทุกลานจอด

2. สำหรับผู้ที่เข้าสวนหลวง ร.9 หลัง 9.00 น. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าสวนสาธารณะตามอัตราของกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-4SHARE :