ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท Principal Capital Pcl. และประธานมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากร มอบทุนเพื่อการศึกษาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดี และคุณวสันต์ จันทร์สัจจา กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
SHARE :