ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "Tohoku University International Award 2023" ในฐานะผู้นำก่อตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโทโฮะคุในประเทศไทย และ สนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

      ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยโทโฮะคุ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เช่น JYPE : Junior Year Program in English, IPLA : International Program in Liberal Arts, COLABS : Cooperative Laboratory Study Program โดยนักศึกษาของสถาบันได้รับทุน JASSO (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) ไปศึกษาแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในโครงการเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยโทโฮะคุและสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
SHARE :