เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และ รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบกระเช้าของขวัญ ให้กับ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนในการจัดสร้างสวนหินญี่ปุ่น บริเวณต่างๆ ภายในสถาบันในปีที่ผ่านมา และเป็นการส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567
SHARE :