รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และ รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ คณบดีคณะสื่อสารสากล ให้การต้อนรับ Mr.Yutaka Nishimura นายกเทศมนตรี เมือง Nakashibetsu และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SHARE :