กำหนดการซ้อมย่อย พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นSHARE :