พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567

ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวให้โอวาท แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบประกาศเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ แก่ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ   ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา 

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายถาวร ชลัษเฐียร 

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 

 


ดูพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ย้อนหลัง ได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiNichi/videos/1022474318847543SHARE :