สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดงาน TNI JOB FAIR 2024 มีบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทยกว่า 70 บริษัทเข้าร่วม ซึ่งมีตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 ตำแหน่ง ในการจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้อง ส่วนสถานประกอบการได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการในแต่ละตำแหน่งงาน จึงถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาจาก TNI พร้อมโอกาสที่เปิดกว้างในการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

สามารถรับชมคลิป TNI Jobs Fair 2024 จากรายการโทรทัศน์ NHK ได้ที่ : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20240125_35/ 
SHARE :