เมื่อวันที่ 21-27 มกราคม 2567 ดร.สุวัฒนา แดงสุภา ได้นำนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ Sasebo College_Sakura Science Study Tour เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ได้แก่ Oshima shipyard, Sasebo Seibu used water treatment center, Hydrogen Energy Test and Research Center, Toyota Mirai use hydrogen power และ Fukuoka Rinkai Incineration Plant รวมทั้ง การเข้าเรียนคลาส 3D Printing, คลาสภาษาอังกฤษ และการทำ Workshop ร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น
SHARE :