เคล็ดไม่ลับ (สู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่) จากรุ่นพี่ AE-TNI นายกันต์ปพนธ์ เหลืองอร่าม บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ปีการศึกษา 2565 สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปัจจุบันทำงานที่ Honda Automobile (Thailand) Co.,Ltd. ตำแหน่ง Engine Quality Engineer การแบ่งเวลาพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ฝึกประสบการณ์นอกหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษา สิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

▶ ทำไมถึงเลือกเรียนที่ TNI

   มีความสนใจในเรื่องรถยนต์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์มาตั้งแต่ ม.ปลาย นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสไปหาประสบการณ์ระยะสั้นในต่างประเทศในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งที่ TNI มีหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ที่ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น อาจจะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จึงรู้สึกสนใจและตัดสินใจเข้าเรียนที่นี่


▶ ระหว่างเรียนได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนฝึกงาน  สหกิจศึกษา หรือดูงานหรือไม่ (ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ) 

   มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยน JYPE ที่มหาวิทยาลัย โทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เข้าร่วมปฏิบัติงานชั่วคราวใน Laboratory of Solid State Ionic Devices. ซึ่งได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย

    “คอร์สหลักของโครงการ คือการไปทำโปรเจคงานวิจัยส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ผมเลือกทำโปรเจคเกี่ยวกับ Solid-state battery ซึ่งได้บูรณาการความรู้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการทำการวิจัย ผมได้รับความรู้ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับหลักการทางกลศาสตร์  ไฟฟ้าเคมี และเทคโนโลยีสำหรับแบตเตอรี่ในอนาคต นอกจากนี้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ผมได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงภาษาจีน เพราะว่าต้องอาศัยอยู่ร่วมกับนักศึกษาที่มาจากหลากหลายประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ผ่านทางเพื่อนๆ ที่รู้จักกัน

    ในส่วนของชีวิตประจำวัน ผมค่อนข้างปรับตัวในหลายๆ ด้าน เนื่องจากช่วงเวลาที่ไปแลกเปลี่ยนเป็นฤดูหนาว ที่มีหิมะตก ทำให้ต้องฝึกใช้ชีวิตภายใต้ความกดดันทางสภาพอากาศแบบใหม่ แต่ก็ทำให้ได้ทำกิจกรรมแปลกใหม่ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ เช่น การปั้นตุ๊กตาหิมะ การเล่นสกี และการท่องเที่ยวตามเทศกาลฤดูหนาวในที่ต่างๆ ครับ”

▶ ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

    บรรยากาศในการเรียนที่ช่วยเหลือกัน อาจารย์มีความเอาใจใส่ สามารถเล็งเห็น และช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนได้ ทุกคนพร้อมที่จะผลักดันและเป็นกำลังใจให้กัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมาก

▶ เคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน

      การมีโฟกัส การวางแผนที่ดี และความพยายามอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงเป้าหมาย


▶ ได้ทำงานตรงกับสาขาที่เรียนหรือไม่ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างไร

   ได้ทำงานตรงกับสายที่เรียนมา อยู่ในส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องยนต์ รวมไปถึงการป้องกัน การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้น


▶ แนวคิดในการทำงาน / คติประจำใจ 

      Do your best for other people 

▶ อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่

   ในมุมมองของพี่ ความรู้และประสบการณ์ สำคัญเทียบเท่าผลการเรียน แนะนำให้แบ่งเวลาพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกประสบการณ์นอกหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านภาษา การอบรมเพิ่มความรู้ในเรื่องที่เราสนใจ จากประสบการณ์ของพี่ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตของน้องๆSHARE :