เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) ได้จัดงาน International Event Day โดยมี รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานเปิดงานในพิธี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมและการแสดงของนักศึกษาและคณาจารย์ที่หลากหลาย ซึ่งเเสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษา TNI ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมภายในงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน


SHARE :