สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, ฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Miyazaki วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้ทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ ได้มีการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆภายในสถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567
SHARE :