เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าพบคุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อสวัสดีปีใหม่และปรึกษาหารือด้านการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
SHARE :