เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณาจารย์จากคณะสื่อสารสากล ให้การต้อนรับ Prof. Kazuo Takahashi, Vice President at Toyo University ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของโครงการ Program to Development the Japanese Language Ability and Multicultural Communication Skills of International Professionals Through Intensive Japanese Study นอกจากนี้ ได้มีการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน 
SHARE :