เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Prof.Kage Rie, Okinawa International University ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา 
SHARE :