สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค คณบดี และคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ  ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Atty.Roberto P.Laurel President, Dr.Jennifer D.Tucpi Vice President and executives of Lyceum of the Philippines University โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน กิจกรรม และงานวิจัย ร่วมกันระหว่างสองสถาบัน  ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567




SHARE :