เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2567 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ให้การต้อนรับ Mr.Kensaku  Morita, Distinguished Professor, Okayama University of Science และคณะผู้บริหารจาก Kake Educational Institution ทั้งนี้ทางสถาบันได้แต่งตั้ง Mr.Kensaku Morita ให้เป็น Distinguished Visiting Professor ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และได้ร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง TNI และ Okayama University of Science เกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยออนไลน์  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน
SHARE :