ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567


รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาSHARE :