เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายมาซาอากิ นิชิโจ รองอธิบดี สำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น 

    ในการมาเยือนครั้งนี้ ได้ให้ความสนใจแผนการจัดตั้งวิทยาลัยโคเซ็น (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง) ของทางสถาบัน และได้ร่วมพูดคุย หารือแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า และเยี่ยมชมมุมหนังสือของท่านชินโซ อาเบะ อีกด้วย


   นายมาซาอากิ ได้กล่าวว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ยินดีให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยโคเซ็น (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง) และเสนอว่ากระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น มีงบประมาณเพิ่มนักศึกษาจากต่างประเทศมากขึ้น สถาบันสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ของทาง MEXT ได้

    นอกจากนี้ รศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี ยังกล่าวว่า ทางสถาบันได้รับความร่วมมือจากองค์กรของญี่ปุ่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นนโยบายสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนสถาบันทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในญี่ปุ่นและในประเทศไทย ทำให้นักศึกษาของ TNI มีโอกาสในด้านต่างๆ อาทิ การไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เรียนจบแล้วเข้าทำงานในองค์กรของญี่ปุ่น เป็นต้น
SHARE :