สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2567
SHARE :