เปิดประสบการณ์เส้นทาง…Go Japan กับ เอื้ออังกูร สินส่งเสริม ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)               

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ชิซุโอกะ ตำแหน่ง ซอฟแวร์ เอ็นจิเนียร์ ▶ เหตุผลที่เลือกเรียน TNI 
     เป็นสถาบันที่ตรงกับความสนใจทั้งด้านวิศวกรรมและภาษาต่างประเทศ รวมถึงมีโอกาสที่จะได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น

แรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
     เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ▶  วิธีการที่ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น (เพื่อนหรืออาจารย์แนะนำ หรือ สมัครกับ Job Fair)
      สมัครกับ Job Fair บริษัท จัดหางาน ชินเซอิ โซลูชั่น

▶ โอกาสในการเติบโตในสายงานที่ทำ
     ตำแหน่งซอฟแวร์ เอ็นจิเนียร์ มีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองค่อนข้างสูง


▶ สิ่งที่เรียนได้นำมาใช้กับงานที่ทำอย่างไรบ้าง
     ทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน เช่น OOP ทำให้สามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้กับภาษาโปรแกรมที่เราเองอาจไม่เคยเขียน ให้นำไปใช้ในการทำงานได้

▶ การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
    ช่วงแรกต้องยอมรับว่ามีเรื่องให้ต้องปรับตัวหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องภาษาและวัฒนธรรมในการทำงาน ปัจจุบันก็ยังมีอะไรใหม่ๆ ให้ต้องปรับตัวอยู่เรื่อยๆ


 
▶ วางแผนอนาคตไว้อย่างไร
     ตั้งใจว่าอยากจะอยู่ทำงานที่ญี่ปุ่นให้ได้อย่างต่ำ 5 ปี เพื่อสะสมประสบการณ์การทำงาน


▶ สิ่งที่ TNI ให้กับเรา
     ให้ความรู้และโอกาสในการทำงานและเรียนต่อต่างประเทศ


▶ อยากฝากอะไรกับน้องๆ ที่หาตัวเองยังไม่เจอ
     ไม่ต้องรีบหรือเครียดอะไร ทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็พอ ไม่ต้องทำทุกอย่างที่ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาเพราะเรากำลังทำงาน ไม่ใช่งานอดิเรก


SHARE :