เล่าประสบการณ์ สมัยเรียน ป.ตรี ที่ TNI

คิด พลิกวิกฤต จากเด็กติด F สู่โอกาสที่ไม่คาดหวังมาก่อน 

.....จาก พีท พีรพัฒน์ พิชัยชาญเลิศ.....


ปัจจุบันทำงานที่ Honda Automobile Thailand Co., Ltd.

อดีต : นักเรียน ม.ปลาย : สายวิทย์-คณิต โรงเรียนบางกะปิ

ก่อนมาเรียนที่ TNI


X ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน  (เริ่มจาก ศูนย์  จนสามารถสื่อสารเบื้องต้นได้)

X ไม่ได้ชอบเรียน วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

X ไม่ได้ชอบรถยนต์

X ไม่ได้อยากเรียนวิศวฯ ???.....แต่อยากเรียน สัตวแพทย์ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เพราะคิดว่าไม่ต้องเรียน ฟิสิกส์)

X ไม่เคยรู้จัก TNI มาก่อนเป็นการส่วนตัว


Qมาสมัครสอบตรงที่ TNI เพราะ?

A: เห็นข้อมูลจาก Internet และจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียนบางกะปิกลุ่มที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่น โดยเพื่อนๆ เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (Business Japanese: BJ)

     ในขณะที่ พีท ลองสอบคัดเลือกโดยเลือกคณะวิศวฯ สาขาวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering: PE)
     หลังจากสอบคัดเลือกผ่านแล้ว เหตุผลสำคัญที่สุด ของพีทที่ตัดสินใจมาเรียนที่ TNI เพราะเสียดายค่ายืนยันสิทธิ์ !!! อาจจะเป็นเหตุผลที่อาจจะดูแปลกไปสักนิด แต่มาเรียนแล้วชอบมาก 

Q: ชอบ TNI เพราะ?
A: ผมคิดว่าเพียงแค่เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ แล้วเราจะรู้สึกสนุกกับมัน สิ่งที่สำคัญมากๆ ที่ทำให้ผมหักมุมทางความคิดในแบบเดิมๆ ได้ เพราะมาเรียนที่ TNI แล้ว ชอบวิธีและเทคนิคการสอนของอาจารย์มาก เพราะอาจารย์ที่นี่สอนในสิ่งที่ยาก ให้เข้าใจได้ง่าย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และลงมือทำจริง คิดเป็น ทำเป็นอย่างสร้างสรรค์ตามหลัก Monozukuri ซึ่งเป็นแนวการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น ที่ TNI ยึดเป็นแนวทางมาโดยตลอดครับ และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) ยังมีเครื่องจักร เครื่องมือทันสมัยที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันมาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น Coordinate Measuring Machine หรือการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยซอฟแวร์ต่างๆ ที่สามารถช่วย Simulation การทำงานก่อนการผลิตจริง ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมการผลิตของ TNI เช่นเดียวกัน


"ผมยืนยันว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมการผลิต TNI ทุกคนได้ลงมือทำด้วยตัวเองอย่างแน่นอน
ซึ่งมันตอบโจทย์เมื่อเราเข้าไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีครับ"

ผลพลอยได้ที่ พีท ไม่ได้คาดคิดมาก่อนๆ ตัดสินใจมาเรียนที่ TNI นั่นคือ โอกาสที่ได้รับจาก TNI

ได้ทุน JTECS ไปฝึกงานที่ จ. ชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  ประมาณ 2 เดือน

ได้ทุนเรียนดี ด้วยเกรด 3.8 ในช่วงที่เรียนอยู่ปีที่ 4                                                                            

จบการศึกษาด้วยเกรดที่สวยงาม คือ 3.49

ได้ภาษาญี่ปุ่น ในระดับที่สื่อสารได้

     ภายใต้สิ่งสวยงามเหล่านี้ พีทมีประสบการณ์ ติด F ในช่วงที่เรียนอยู่ปี 1 เพราะเกเรมาก แต่หลังจากที่คิดได้ว่า  ไม่มีใครตาย เพราะการเรียน  พีทก็ตั้งใจปรับปรุงตัวเองใหม่ และยึดคติที่ว่า ถ้าตั้งใจจริง ทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ และแล้ว "พีท พีรพัฒน์" ก็ทำได้จริงๆSHARE :