ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  037/2567

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภท Admission ตรง ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน >>Click<<

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<กำหนดการเซ็นสัญญาทุน
วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2567 
ณ ห้องกิจการนักศึกษา อาคาร A ชั้น 1

SHARE :