ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  013/2567

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ประเภท โควตา 2

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >>Click<<

>> ตรวจสอบการผ่านการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน <<

>> ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ online <<

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 28 เม.ย. 67
และชำระค่าเล่าเรียนตามที่สถาบันฯกำหนด ได้รับทุนส่วนลดพิเศษ 5,000 บาท

ตัวอย่างสถานะ 1. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ"

ตัวอย่างสถานะ 2. "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษา" 


SHARE :