“Every challenge is a chance to grow, learn, and level up.” ทุกความท้าทายคือ โอกาสในการเติบโต เรียนรู้ และก้าวหน้าขึ้น เคล็ดไม่ลับ (สู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่) จากรุ่นพี่ MIT -TNI  นางสาวธัญสินี พิชัยบัณฑิตกุล มหาบัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ Amari Bangkok Hotel ตำแหน่ง Manager,Catering Sales

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ TNI

     TNI เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกสาขา ที่ต้องการเรียนในสิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งมีอาจารย์ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย

     บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยค่อนข้างร่มรื่นค่ะ ต้นไม้เยอะ มีที่นั่งค่อนข้างเยอะ ไม่ใหญ่จนต้องเดินเหนื่อย

เคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน

    การแบ่งเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ ถ้าหาก Balance ของเวลาการทำงานกับการเรียนไม่ได้จริงๆ ก็อาจจะต้องเลือกทุ่มเทเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จ แทนที่จะเสียไปทั้งสองอย่างค่ะ

ได้ทำงานตรงกับสาขาที่เรียนหรือไม่ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างไร

    ตอนนี้ยังคงทำงานคนละสายกับสาขาที่เรียนจบค่ะ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างทำให้ยังคงอยู่ในสายเดิมก่อนที่จะเข้ามา แต่จากการเรียนทำให้ทราบถึงวิธีการคิดในรูปแบบอื่นๆ และยังสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ ซึ่งความรู้ที่ได้มาก็ยังคงศึกษาเพิ่มเติม และถ้าหากมีโอกาสก็อาจจะ applied เข้าไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับที่เรียน

▶ แนวคิดในการทำงาน / คติประจำใจ

      Every challenge is a chance to grow, learn, and level up. ทุกความท้าทายคือ โอกาสในการเติบโต เรียนรู้ และก้าวหน้าขึ้น

▶ อยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่

    เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังศึกษาต่อ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่ว่าจะเรียนอย่างเดียว หรือทำงานไปพร้อมๆ กับการเรียน ท้อได้แต่อย่าถอยค่ะ 
SHARE :