เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าพบคุณทนง พิทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เพื่อสวัสดีปีใหม่และได้ปรึกษาหารือด้านการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 




SHARE :