ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชาณัชฐ์ปภา กุลราวัฒณะรงค์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science) จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรายการ Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS 2021) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ โดยได้นำเสนอในหัวข้อ "Effect of stacking sequence on the strength of carbon fiber sandwich panel for composite monocoque chassis of an electric formula student racing car"

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น
SHARE :