ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพงษ์ ทองเจือ นายไตรภพ สัจธรรม และนางสาวพิมพ์ชนก อมรวิวัฒน์พงศ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) ชั้นปีที่ 2 “ทีมมูสังแย้ว” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 17 การแข่งขัน "Robo Saleng"  เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565

ภายใต้การดูแลของ ผศ. นเร็นศ ชัยธานี  อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์ และอาจารย์พงศ์กรณ์ มีลาภโชติพงศ์SHARE :