ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ โครงการ “DigiLife TikTok Idea Challenge Season 1” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 โดยมีอาจารย์วิษณุ เพ็ชรไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

รางวัลชนะเลิศ : “ทีม Kiseki”  

ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ SISTAR ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่

1. น.ส.ธัญสิริ พุ่มไพศาลชัย 

2. น.ส.วรรณรวี หิรัญนารานริทธิ์

3. น.ส.รวีวรรณ หิรัญนารานริทธิ์   

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : “ทีม ชิกุวะชินโดรม” 

ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ VITTO-C ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร   

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ 

1. นายคชาสันต์ คำสุมาลี

2. น.ส.ญาณิน ยูจิ คางายา

3. น.ส.มนต์ทิวา ชูดำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัล Popular Vote : “ทีม YEPPY RABBIT”  

ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ The Original ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร   

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Popular Vote  ได้แก่

1. น.ส.ณัฐพร ยังสามารถ

2. น.ส.พรรณนิภา ปานคำ

3. น.ส.ปิลันดา วัฒนาดิลกกุล


รางวัลชมเชย : “ทีม Very Strawberry”

ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ SMOOTO ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่ 

1. น.ส.กุลพัชร อรุณทิพย์ไพฑูรย์

2. น.ส.อานันท์ ว่องไวพาณิชย์

3. น.ส.ภัคจิรา ตันสกุล
รางวัลชมเชย : “ทีม Guineaduck”

ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ ABONNE ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่ 

1. นายพิมุก กิตติลดากุล 

2. น.ส.อนัญญา เกษทอง
รางวัลชมเชย : “ทีม Milky Wayy”

ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ FARGER ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่ 

1. น.ส.พิชญาภา โรจน์จินดา

2. น.ส.วชิราภรณ์ จันทร์ศรี

3. น.ส.อรดี ศรีประเสริฐ
รางวัลชมเชย : “ทีม you will why me”

ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ Cetaphil ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  

รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่ 

1. น.ส.ชนิตา เชื่อถือ

2. น.ส.จรรยพร จันทร์เกษ

3. น.ส.พริมา จันโอ
รางวัล Popular Vote : “ทีม เจิด”

ได้รับโจทย์นำเสนอผลงานแบรนด์ Han-Fa ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  
รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่  

1. น.ส.ภัทรกันย์ เอี่ยมแสง

2. นายจิรพนธ์ สุวรรณสนธ์SHARE :