ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัณฑิรา กันตจารนิติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่  4 สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิโฮซุมิ 2023 (Hozumi Foundation Japanese Speech Contest 2023) ในหัวข้อ "การสร้างสังคมโลกที่ผู้คนให้เกียรติและเคารพรักซึ่งกันและกัน" จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เอเซีย (โฮซุมิ) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมจากอาจารย์ Yuko Imamura สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2566


SHARE :