ขอแสดงความยินดีกับ นายริวอิจิ ทาเคกาวา, นายวีรพงษ์ ศรีสอาด และนายชิษณุพงศ์ สุขคติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) ชั้นปีที่ 1 “ทีม 1 byte” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 19 การแข่งขัน “Robo Energy Harvester” เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567

ภายใต้การดูแลของ ผศ.นเร็นศ ชัยธานี อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์ และอาจารย์พงศ์กรณ์ มีลาภโชติพงศ์
SHARE :