ประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี 

ประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2567

------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<<

ไม่ต้องยื่นคะแนนสอบ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

รับส่วนลดแรกเข้า 5,000 บาท

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • พิจารณาจากการสัมภาษณ์อย่างเดียว


กำหนดการรับสมัครSHARE :